Коронавирусын шинжилгээнд хамруулах зорилгоор уг судалгааг авч байна.
Хувийн мэдээлэл:

Хаягийн мэдээлэл
Үзүүлэлт Мэдээлэл
1 Одоо байгаа хаяг
1.1 Аймаг/Хот
1.2 * Сум/дүүрэг
1.3 Баг/Хороо
1.4 Гудамж/байшин
1.5 Тоот
2 Очих газрын хаяг
2.1 Аймаг/Хот
2.2 *Сум/дүүрэг
2.3 Баг/Хороо
2.4 Гудамж/байшин
2.5 Тоот
3 Зорчих тээврийн хэрэгслийн төрөл
4 Тээврийн хэрэгслийн дугаар
5 Зорчих зорилго, шалтгаан
Хамт амьдрах хүмүүс /очих газар/
Үзүүлэлт Нэр Утасны дугаар
1 *Ам бүлийн тоо
2 Аав
3 Ээж
4 Нөхөр
5 Эхнэр
6 Ах
7 Эгч
8 Дүү
9 Өвөө
10 Эмээ
11 Бусад
Танд дараах шинж тэмдэг илэрч байгаа эсэх
Үзүүлэлт Хариулт
1 37 градусаас дээш халуурах (Fever above 37°C)
2 Толгой өвдөх (Headache)
3 Амьсгал давчдах (Heavy breathing)
4 Хоолой өвдөх (Sore throat)
5 Нүд улайх (Red eyes)
6 Ханиалгах (Coughing)
7 Хамраас нус гоожих (Running nose)
8 Хэвлийгээр өвдөх (Abdominal stomach pain)
9 Бөөлжих (Vomiting)
10 Суулгах (Diarrhea)
11 Чичрэх (Ague)
12 Булчингаар өвдөх (Muscle pain)
13 Унтаа байдалд байх (Lethargy)
14 Бие сулрах (Feeling weak)
Нэмэлт
Үзүүлэлт Хариулт
1 Сүүлийн 14-21 хоногт сэжигтэй болон халдвартай өвчтэй хүнтэй ойр байсан эсэх?
2 Сүүлийн 7-14 хоногт эм /антибиотик хэрэглэсэн үү?
3 Халуун бууруулах эм хэрэглэсэн эсэх?
4 1. Танай гэр бүлийн гишүүдээс тусгаарлалтаас гарсан, гэрийн ажиглалтанд байгаа, сэжигтэй тохиолдлын хүнтэй хамт байсан, ойрын болон дам хавьтал болсон хүн байгаа эсэх
5 2. Та, танай гэр бүлийн гишүүд сүүлийн 14 хоногийн дотор МҮОНРТ болон олон нийтийн цахимаар мэдээллэгдэж буй батлагдсан болон сэжигтэй тохиолдлын эрсдэл өндөртэй обьектоор явсан эсэх.
Мэдээлэлээ сайтар шалгана уу,
Сайн дурын шинжилгээ:
Та регистрийн дугаараа оруулж өөрийн шинжилгээний мэдээллийг харна уу.
# Эцэг (эх)-н нэр Өөрийн нэр Регистрийн дугаар Шинжилгээний хуваарь Төлөв